Dansk Ingefær

Arum alpinum ssp. danicum

Arumfamilien
(Areceae)

Fler-årig på fugtig næringsrig jordbund i kystnære skove og krat; kun Østdanmark. Opret, kort jordstængel med stængelknold, som overvintrer. Planten er 25-40 cm høj. Lugter væmmeligt under blomstringen, hvilket tiltrækker fluer. Blomstrer maj-juni. Blomsterstanden er en kolbe, hvor hunblomsterne er nederst. Den øverste del af kolben er brunviolet uden blomster. Kolben sidder inde i et 7-15 cm lang hylsterblad, som fungerer som en insektfælde, pga den glatte inderside og små spærrehår i bunden. Efter bestøvning visner hårkransen, og insekterne kan slippe ud. Bladene er ensfarvet grønne, pilformede og skinnende og visner tidligt. Frugtstanden på 7 cm består af klart rødorange bær.

Hele planten er giftig, indeholder bl.a. aroin.

På svensk hedder planten Munkhätta
På norsk: Dansk Munkehette

Dansk Ingefær før blomstring
Foto er taget på voldanlægget ved Fakirskolen, maj 2005

Dansk Ingefær, foto Lene Verner Hansen
Foto taget på voldanlægget ved Fakirskolen, maj 2003

tilbage til floraliste