Almindelig Gederams

Epilobium angustifolium

Natlysfamilien
(Onagraceae).

Flerårig, 30-150 cm høj plante, der voxer på åben fugtig bund, ofte i tætte bestande. Bladene, der er blågrønne på undersiden, sidder spredte og er smalle lancetformede med tydelige strenge. Jordstængel med lange udløbere og overvintrende rodknopper. Blomsterne, i lang klase, er 4- tallige, rødviolette (sjældent hvide), med 8 støvblade og 4-delt støvfang. Kronbladene er 12-23 mm, uens lange. Bestøves af bier. Frugtkapslen er 5-8 cm lang, 4-klappet og dunhåret. Frø, 1-1.4 mm, med frøuld. Vindspredning.

Kulinarisk kan de unge blade og skud anvendes på lignende måde som asparges. Planten er under de 2 verdenskrige blevet brugt som te-surrogat (sibirisk te).

I naturmedicinen er de overjordiske skud blevet brugt til behandling af diarré og irritabel tyktarm pga sin sammentrækkende og blødgørende virkning. Desuden som ingrediens i salve mod hudlidelser hos børn. Planten skulle være effektiv til behandling af prostata.

På svensk hedder planten: Mjälke
på norsk: Geitrams
på engelsk: Rosebay Willowherb
på tysk: Schmalblättriges Weidenröschen

Gederams, foto Lene Verner Hansen
Gederams, foto Lene Verner Hansen

Fotos fra Fakirskolen juli 2005.