Almindelig Hanekro

Galeopsis tetrahit

Læbeblomstfamilien
(Lamiaceae).

Etårig, på fugtig næringsrig bund, agerjord eller skovrydninger. 30-70 cm høj med stivhåret, evt grenet, stængel med opsvulmede dele under bladfæstet. Blade fjernt takkede og spidse. Blomster, røde, sjældent hvide, med 15-20 mm lang krone med hvælvet overlæbe og 3-fliget underlæbe, 2 tænder mellem den flade, næsten kvadratiske midterflig og sidefligene. Hårede støvknapper. Blomster juli - september. Insekt- eller selvbestøvning.

På svensk kaldes planten: Pipdån
På norsk: Kvassdå
på engelsk: Common Hemp-nettle
på tysk: Gewöhnlicher Hohlzahn

Det 'latinske' artsnavn hentyder til den firkantede stængel.
(tetra=4 på græsk)

Hanekro
Foto taget ved Fakirskolen juli 2005

tilbage til floraliste

fra Flora Danica