Almindelig Gråbynke

Artemisia vulgaris var. vulgaris

Kurveblomstfamilien
(Asteraceae).

Flerårig, på næringsrig bund i vej- og grøftekanter, samt strandvolde. Aromatisk med 50-150 cm opret stængel, der er svagt håret og furet, mørk rødbrun. Fjersnitdelte spredte lancetformede blade, der er glatte på oversiden og filthårede på undersiden. Rødbrune (oftest) eller gulbrune blomster i små mangeblomstrede stande, kurveblade dunhårede og spiralformet taglagte, kurvene ovale og tætsiddende. Flad glat blomsterbund. Vindbestøvning, meget stor pollenproduktion. Frugt uden fnok.

Både blade og rod anvendes i naturmedicin. Planten betragtes som styrkende og fordøjelsesfremmende og har antiseptisk virkning. De tørrede blade anvendes i moxa (brændes over eller på akupunkturpunkter).

Kan anvendes til plantefarvning, giver en grågrøn eller svag irgrøn farve alt efter farvemetode og bejdsning.

På svensk hedder planten: Gråbo
på norsk: Burot
på engelsk: Mugwort
på tysk: Gemeiner Beifuß

Gråbynke

Billede fra Den virtuelle Floran, Naturhistoriska Rigsmuseet, Sverrig.