Tagrør

Phragmites australis

Græsfamilien
(Poaceae)

Fler-årig, med hårkrans, stor udspærret top og småaks 1-2 cm med lange hår på aksen. Ru blade, som er 2-3 cm brede. Kan blive op til 4 m høj.

Vokser på fugtig / våd både næringsrig og ren sandet bund ved vandkanter, både strandenge og ferskvand. Planterne danner ofte tætte bevoksninger udfra kraftige, lange og grenede jordstængler. Tagrør er meget almindelig i Danmark

Blomstrer med ca 4-6 blomster på hvert småaks august til september. Den nederste blomst er en hårløs hanblomst. Dækblade er tynde og har lang spids. Toppen er brunviolet, senere gylden, 10-30 cm og bliver nikkende.
Planten bliver vindbestøvet; dog spiller frøsætningen mest en rolle i forhold til at indtage nye lokaliteter.
De visne stængler bliver stående.

Anvendelse: Stængler høstes til tækkemateriale fra november til marts (til stråtage).
Tidligere brugtes tagrør også til måtter og til at binde pudset på indre skillevægge i huse (fx underlag for gipspuds).

Tagrør er også efter udrådning blevet anvendt til grovere papir, med iblandning masser af klude.

Unge tagrør har været anvendt til kreaturfoder.
Jordstænglerne blev i hungertider tørret og malet og iblandet mel til brød.

Den unge blomsterstand kan - mens den er frisk - anvendes til at farve uld og hør grønt.

gruppe af tagrør i efteråret, foto Lene Verner Hansen
billedet er fotograferet ved Fakirskolen november 2005
Tagrør, foto Lene Verner Hansen
billedet er fotograferet ved Fakirskolen august 2006

på svensk kaldes planten Vass
på norsk Takrøyr
på engelsk Common Reed
på tysk Schilf

 

 

tilbage til floraliste