Almindelig Fuglegræs

Stellaria media

Nellikefamilien
(Caryophyllaceae).

1-årig, 5-30 cm lang stængel, evt. nedliggende, på fugtig, næringsrig jord på ager, tangvolde, i haver og skov. Danner løst formede tuer. Stænglen er tynd, rund og med én række nedadrettede hår. Blade ægformede, modsatte med afrundet grund, kun nedre blade har stilk. Hvide stilkede blomster, marts-november. Bægerblade 3-5 mm lange, de 5 kronblade lidt kortere og dybt kløvede. insekt- eller selvbestøvning. 0.8-1.2 mm brunsorte vortede frø i 6- tandet kapsel.

Fuglegræs bruges i naturmedicinen mod irriteret hud, eksem, åreknuder og nældefeber, desuden i små doser til at forbedre fordøjelsen.

På svensk hedder planten: Våtarv
på norsk: Vassarve
på engelsk: Common Chickweed
på tysk: Vogelmiere

Almindelig Fuglegræs

Foto taget ved Fakirskolen juni 2005

Tegning fra Flora Danica

fra Flora Danica