Vedbend-Ærenpris

Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Maskeblomstfamilien
(Scrophulariaceae)

1-årig på fugtig næringsrig jord. 10-30 cm med nedliggende stængel. Blade hårede 3-5-lappede, vedbendagtige med tydelig spids. Blomster 4-tallige, uregelmæssige, meget lys blåviolet med mørke striber. Blomstrer april-juni. Selvbestøvning. Frugt en glat kapsel på 4 mm.

Fotos fra Fakirskolen april 2005

Vedbend-Ærenpris, foto Lene Verner Hansen
blomst, Vedbend-Ærenpris, foto Lene Verner Hansen

På svensk hedder planten Murgrönsveronika
på norsk: Bergflette
på engelsk Ivy-leaved Speedwell
på tysk Efeu-Ehrenpreis