Gaffel-Vortemælk

Euphorbia peplus

Vortemælkfamilien
(Euphorbiaceae)

1-årig, meget almindelig i Danmark på næringsrig jordbund. Stængel ofte rigt forgrenet, kan både være opret eller nedliggende. Planten er fyldt med 'mælkesaft'. Bladene sidder spredte og er lysegrønne, helrandede, ægformede og stilkede. Frugten er en kapsel. Den hvide mælkesaft er giftig (euphorbon).

Vortemælkfamilien er talrig og findes mange steder i verden, især i varmere klimazoner. De er meget forskellige af udseende. I Norden er der 6 arter.
Slægten er bl. a. karakteriseret ved sin mærkelige blomsterstand, som er meget lille og kaldes en kop.

billedet er fotograferet ved Fakirskolen august 2004

gaffel-vortemælk

på svensk kaldes planten Rävmjölkstörel
på norsk Byvortemjølk
på engelsk Petty Spurge
på tysk Garten-Wolfsmilch